PAMIĘTAJ !!! Każdorazowo WERYFIKUJ dokumenty firmy pirotechnicznej!

Zapytaj lub sprawdź u wojewody czy firma posiada POZWOLENIE NA UŻYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH! – nie każdy je posiada a to pierwszy krok do nieoczekiwanych zdarzeń!

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM – nie ryzykuj nieudanej lub mało efektownej prezentacji, która rozczaruje Twoich widzów i (co więcej) narazi ich na niebezpieczeństwo.

Wykonywanie widowisk bez posiadania pozwoleń, zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. („Ustawa z dn. 21.06.2002r. o materiałach wybuchwych przeznaczonych do użytku cywilnego”).

6-46829

 

DOWIEZIEMY I PRZESZKOLIMY W BEZPIECZNYM ODPALENIU ZESTAWU WESELNEGO!!!

PROPOZYCJE PAKIETÓW:

- 500ZŁ – 2MIN

- 1000ZŁ – 3MIN

- 1500ZŁ – 4MIN